Даний алгоритм не є остаточним і вимагає доопрацювання згідно з річним планом роботи навчального закладу. Але в цілому алгоритм достатньо універсальний.

Вересень

1.Діагностика професійної, методичної підготовки, професійних потреб учителів.

2.Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у навчальному році.

3.Планування роботи, розгляд і затвердження річного плану роботи на методичній раді закладу.

4.Затвердження науково-методичної проблем и ШМО на методичній раді.

5.Організація роботи з молодими вчителями.

6.Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета.

7.Складання графіка атестації на навчальний рік, курсової перепідготовки вчителів, звітів про її результативність.

8.Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.

9.Корекція календарних планів вчителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, календарного планування, затвердження планів.

10. Проведення вхідного діагностичного контролю (ВДК)знань учнів.

11. Обробка і аналіз результатів ВДК, складання програм повторення навчального матеріалу вчителями.

12. Організація творчо-пошукової, науково-дослідницької роботи учнів. Складання графіка запланованої участі учнів закладу в інтелектуальних змаганнях на навчальний рік.

13. Складання графіка роботи і програм щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

14. Проведення занять з учнями щодо підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

Жовтень

1.Підготовка учнів до І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмету.

2.Підготовка і проведення методичної наради спільно з учителями початкових класів з питання наступності в навчанні між початковою і основною школами.

3.Відвідування уроків молодих учителів.

4.Проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмету, визначення переможців і учасників II етапу.

5.Забезпечення участі вчителів у районному етапі професійного конкурсу „Учитель року» (якщо конкурс проводиться в таких номінаціях)

6.Проведення занять з учнями щодо підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

Листопад

1.Підготовка учнів до II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмету.

2.Вивчення рівня педагогічної майстерності вчителів з метою атестації: відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіди щодо оформлення досвіду роботи.

3.Контроль за роботою вчителів у районному методичному об’єднанні та інших методичних структурах.

4.Взаємоперевірка ведення учнівських зошитів.

Грудень

1.Відвідування уроків вчителів, що атестуються.

2.Перевірка виконання графіка контрольних робіт, тематичного оцінювання, виконання навчальних програм.

3.Перевірка ведення поурочних планів вчителями методичного об’єднання.

4.Аналіз результатів контрольних робіт за І семестр, вироблення рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків. Підготовка учнів школи до конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт МАН.

5.Відкрите засідання предметної секції шкільного наукового товариства. Шкільний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів.

6.Аналіз виконання плану роботи ШМО за І семестр.

Січень

1.Проведення співбесід із самоосвіти, результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

2. Інструктаж з календарного планування на II семестр.

3. Співбесіди з календарного планування, організації повторення навчального матеріалу.

4. Аналіз успішності учнів за І семестр, складання корекційних програм для учнів, що встигають на початковому рівні.

5. Районний і міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН.

6. Проведення занять з учням и щодо підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

Лютий

1.Підготовка відгуків вчителів, які атестуються.

2.Експертиза досвіду роботи вчителів, які атестуються на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань та встановлення (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії.

3.Творчі звіти вчителів, які атестуються.

4.Проведення занять з учнями щодо підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

Березень

1.Презентація досвіду роботи вчителів ШМО, які атестуються.

2.Корекція календарних планів (за необхідністю).

3.Представлення робіт вчителів на обласну виставку-ярмарок педагогічних ідей і технологій.

4. Проведення занять з учням и щодо підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

Квітень

1.Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій, наказів, листів МОН України, наказу по закладу освіти щодо організованого закінчення навчального року та підготовки і проведенню ДПА учнів випускних класів.

2.Перевірка виконання навчальних програм.

3.Перевірка роботи вчителів щодо узагальнення, повторення і систематизації навчального матеріалу та підготовки учнів до складання ДПА.

4.Перевірка наявності в навчальних кабінетах розділу щодо підготовки учнів до ДПА: наявність куточків „Готуємось до державної підсумкової атестації»; естетичність оформлення; наявність зразків завдань; поради учням щодо підготовки до ДПА; наявність графіка консультацій; рекомендована література; методичні матеріали.

5.Підготовка зведеного аналізу участі учнів закладу в предметних олімпіадах та конкурсах різних рівнів.

6.Проведення занять з учнями щодо підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

Травень

1.Проведення підсумкових контрольних робіт.

2.Аналіз результатів контрольних робіт, визначення перспектив роботи щодо підвищення якості освіти.

3. Відвідування уроків вчителів з метою перевірки організації повторення і систематизації знань.

4.Розробка проекту плану роботи ШМО на наступний навчальний рік.

5.Підготовка належної документації для проведення ДПА.

Червень

1. Аналіз успішності учнів з предмета за II семестр і навчальний рік.

2.Організація і проведення ДПА З предмета.

З .Аналіз результатів ДПА в порівнянні з результатами успішності за рік.

4.3авдання членам методичного об’єднання стосовно серпневих конференцій, підготовки районної методичної виставки.

5.Організація та проведення навчальної практики з предмета.

6.Проведення занять з учнями щодо підготовки їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах та МАН.

використано матеріали різних авторів