Діяльність шкільного методичного об’єднання дуже часто питання відкрите і таке, яким не дуже хочеться займатися. Зважаючі на такі обставини пропоную приклад, який можна використовувати у якості шаблону для конструювання напрямків діяльності і методичної роботи. За цими напрямками відбувалася робота у ШМО учителів математики, інформатики та фізики у реальній школі.

В напрямках діяльності наведено перелік документів, що додатково складаються для планування та аналізу  результативності роботи.

Тема роботи ШМО: Впровадження інноваційних методик і технологій навчання з метою формування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання в процесі викладання математики, інформатики і фізики

  Напрямки діяльності:
 • Засідання методичного об’єднання (за планом засідань).
 • Підвищення кваліфікації вчителів (за перспективним планом підвищення кваліфікації; графік відкритих уроків).
 • Атестація вчителів (за перспективним планом атестації учителів)
 • Виконання стандарту освіти з математики, фізики, інформатики (проведення контрольних та тематичних робіт, моніторинг якості математичної освіти різних рівнів).
 • Робота з обдарованими учнями (за шкільною програмою; графік роботи гуртків, факультативів, спецкурсів).
 • Робота з важкими учнями (за шкільною програмою; графік роботи гуртків, факультативів, спецкурсів).
 • Самоосвіта (за індивідуальним планом методичної роботи).
 • Робота з удосконалення бази кабінетів (за перспективним планом переоснащення та оновлення кабінетів).
 • Позакласна робота з математики, фізики, інформатики (предметні тижні; графік роботи гуртків, факультативів, спецкурсів).
 • Участь у методичному тижні, конференціях, семінарах, круглих столах, педагогічних читаннях, виставку-ярмарку педагогічних ідей тощо (за індивідуальним планом).
 • Робота зі шкільною документацією (виконання вимог до ведення шкільної документації протягом року).
  Методична робота:
 • аналіз виконаних робіт, який обов’язково містить висновки щодо перспективного планування;
 • діагностичні дослідження методичних утруднень та соціально-психологічного клімату у колективі, які стають психологічною основою для перспективного планування діяльності методичного об’єднання;
 • моніторинг результатів участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з математики, фізики, інформатики та конкурсі-захисті МАН;
 • ведеться статистика результатів участі обдарованих учнів у заходах різних рівнів;
 • поповнюється банк даних про талановитих учнів з математики, інформатики, фізики;
 • фіксується участь учителів у різних заходах , що сприяють підвищенню професійно майстерності;
 • збираються публікації учителів методичного об’єднання різного рівня для поповнення бібліотечних фондів;
 • видається щорічно методичний вісник методичного об’єднання учителів математики, інформатики, фізики, до якого входять роботи учителів, що розроблено протягом року;
 • щорічно оновлюється банк даних про учителів;
 • поповнюється новою літературою бібліотечний фонд методичного об’єднання;
 • участь в експериментально-дослідній роботі;
 • співпраця з Незалежним науково-методичним центром «Розвиваюче навчання»;
 • співробітництво з вищими навчальними закладами – Харківським національний університетом ім. Каразіна, Харківським національним педагогічним університетом ім.. Г.С. Сковороди, Харківським аерокосмічним національним університетом ім. Жуковського «ХАІ».

автор публикации: використано матеріали різних авторів