Стаття містить опис інтерактивних вправ, що можна використовувати на початку уроку . Подібні вправи активізують учнів та підвищуюють пізнавальну активність. А ви які інтерактивні вправи використовуєте в своїй роботі?

Вільний лист

Технологія Вільного листа дозволяє вивільнити з свідомості та підсвідомості деякі аспекти обговорюваного питання, актуалізувати основні для конкретної аудиторії напрямки обговорення.

Для виконання цієї вправи необхідно папір, ручку та тему листа, яка може бути задана через зорові (наприклад, демонстрація картини за даною тематикою), слухові (наприклад, усний опис необхідного образу) чи кінестетичні образи (наприклад, треба торкнутися предмету, який допоможе розгорнути тему обговорення).

Ведучий задає тему, а учасники пишуть на папері все, що набігає на думку, припущення можуть бути найфантастичнішими, навіть , на перший погляд, не пов’язаними з заданим образом. Технологія допомагає включити в роботу критичне мислення, вивільнити різні образи та аналогії, що сприяє підвищенню якості заходу в подальшому.

Після написання, на це зазвичай виділяється близько 5 хвилин, можна запропонувати прочитати отримані твори і заглибитися в обговорення заданої теми.

Інформаційне повідомлення

Передбачає начитування інформації стосовно теми заходу, але на відміну від „Міні-лекції” не має роздаткового матеріалу. Тому важливим є спосіб фіксації теорії. Пропонуємо такий спосіб, як Конспектування по долях.

Конспектування по долях

Досить ефективною вправою по роботі з текстом є Конспектування по долях.

На початку інформаційного блоку учитель пропонує учням розділити лист на чотири частини і дає кожній з них назви-напрямки, тобто ті аспекти, які треба записати в цих частинах аркуша під час повідомлення.

Після теорії треба доповнити ці долі обмінюючись інформацією з іншими учнями, найпростіший варіант – усне спілкування через учителя. Інформація в такому варіанті не лише уточнюється, а й доповнюється.

Актуалізація побудована таким чином допоможе позитивному входженню в заняття та налаштуванню на робочу атмосферу.

 Вступне слово

Досить традиційне входження в роботу. При вступному слові учитель окреслює коло своїх повноважень та тему заняття.

Самопрезентація

Сенс вправи полягає у тому, щоб презентувати себе іншим учасникам заходу. Самопрезентація має бути місткою і не тривалою, оскільки за умови кількості учасників більше за 16, вислухати всіх досить важко.

Можна використовувати цю вправу у разі більшої кількості людей при об’єднанні в групи, тобто по групах. Якщо учні не можуть почати самопрезентації, то варто першим презентувати себе учителеві.

Теми дискусій

Ці теми можна використати в груповій дискусії, кожний учень обирає одну тему для початку дискусії.

Теми складаються з перших пропозицій, таких як:
Що мене цікавить………
Я міг би досягти значних успіхів у випадку….
Останнім часом я зробив…………
Мені вдалося досягти більших успіхів в………….
Моя головна проблема складається в………………
Я щасливий(а), що……………
Це чудово, коли……………

Уривок з книги «Навчаємося мислити та спілкуватися на уроках математики» (2007)

Хочете бути завжди в курсі останніх новин?