Книга «Математика – дистанційно. Створення дистанційних курсів. Тьюторство» вийшла у видавництві Шкільний світ у 2010 році.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Дистанційне навчання та його основні можливості.

1. Відкриті освітні ресурси як тенденція сучасного освіти.
2. Технології дистанційного навчання.
3. Дистанційні курси як дидактична одиниця дистанційного навчання.
4. Управління навчальною діяльністю.
5. Контроль як засіб управління навчанням в дистанційному курсі (за Калмиковим А. А.).
6. Мотивація навчальної діяльності.
7. Особливості спілкування при дистанційному навчанні.
8. Основні сервіси та можливості глобальної комп’ютерної інформаційної мережі Інтернет.
9. Засоби навчання для ІТ технологій. 10. Форми навчання за умов використання ІТ технологій.

Резюме

Розділ 2. Тьюторство як особливий вид викладацької діяльності.

1. Тьютор і учитель у чому полягає різниця.
2. Тьютор у дистанційному навчанні.
3. Компетенції тьютора (за О. Локтєвою)
4. Модель тьютора (за В. Н. Кухаренко).
5. Основні функції тьютора.
6. Модель тьютора як фахівця.
∑ Підсумуємо 7. Вправа для зацікавленого читача.
8. Межа втручання тьютора на діяльність слухачів та мотивація.

Педагогічні рекомендації для тьютора
Соціальні рекомендації для тьютора
Рекомендації з керування
Технічні рекомендації
Рекомендації до проведення дистанційної дискусії
Практичні рекомендації до проведення дистанційної дискусії

Резюме

Розділ 3. Розробка дистанційного курсу з математики.

МАТЕРІАЛИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОЕКТУ — ПРАКТИКУМУ «ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ» ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСІВ
Ресурси для вчителів:
Анотація
Пояснювальна записка
План роботи в дистанційному проекті-практикумі
Рейтингове оцінювання. Конвертаційна таблиця
Список використаної літератури для вчителів
Інструктивно-методичні рекомендації по роботі з матеріалами дистанційного проекту-практикуму «Вивчення математичної статистики»
Ресурси для учнів:
Основні ресурси
Теорія «ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ»
Урок 1. Статистика. Предмет статистики. Основна задача и основний метод статистики
Урок 2. Статистична інформація і форми її представлення
Контрольний тест з теми
Опис проекту-практикуму з математичної статистики для 9-го класу
Завдання проекту
Часові рамки виконання проекту Додаткові ресурси
Приклад використання апарату математичної статистики на заданій виборці
Глосарій
Практичні завдання щодо реалізації набутих теоретичних знань на практиці
Задачник з математичної статистики, створений учнями
Теми проектів. Приклади проектів-досліджень з використанням математичної статистики
Приклад оформлення проекту
Приклад оформлення презентації

Резюме

Список використаних джерел

автор публикации: Руденко О.В., учитель математики