Сучасна освіта суттєво переймається питаннями компетенції та компетентностей, оскільки саме компетентнісний підхід забезпечує розуміння життєвості отриманих в процесі навчання знань, умінь та навичок. Існує багато визначень цих понять, в нашому випадку ми будемо користуватися таким визначенням компетенції — це спостережувана поведінка, яку людина демонструє на робочому місці і яка визначає його успішність як співробітника. І модель компетенцій будемо розуміти як набір ключових компетенцій, необхідних співробітникові для успішного виконання своєї діяльності.

При такому розумінні компетентність є більш конкретним застосуванням поняття компетенції. Якщо компетенція це характеристика особистості, то компетентність притаманна конкретній посаді, що обіймає ця особистість. тобто модель компетенції тьютор дасть змогу отримати уявлення про характеристики особистості, що планує працювати тьютором.

На разі ми можемо зазначити такі компетенції і уміння тьютора:

  1. Той, хто підтримує процес — допомагає прояву активності у віртуальному середовищі і постійно мотивує навчальну діяльність.

2. Радник/консультант — працює індивідуально, дає поради або консультації з метою зробити все і допомогти слухачеві отримати задоволення від вивчення курсу.

  3. Експерт — визначає за допомогою зворотного зв’язку доцільність і правильність навчальної діяльності слухача.
  4. Дослідник — відзначає необхідність залучення до процесу нових знань, які відповідають змісту навчання, і здатні підвищити його якість.
  5. Той, хто підтримує зміст — визначає можливі напрями зростання у слухача рівня розуміння змісту курсу.
  6. Технолог — визначає стратегію і якість виконання або вигляд необхідної допомоги для вибору технології для кожної конкретної ситуації, що покращує умови функціонування навчального простору слухача.
  7. Проектувальник — визначає завдання проектування як в курсі, так і в інформаційному просторі курсу, на які корисно звернути увагу, і конструює додаткові засоби діяльності, які могли б удосконалити процес проведення курсу.
  8. Менеджер/адміністратор — визначає і вирішує проблеми реєстрації слухачів, ведення документації навчального процесу, збереження облікових записів і ін.

автор публикации: Руденко О.В., учитель математики

Частина книги «Математика — дистанційно. Тьюторство» (2012)