Поурочне планування для робочої навчальної програми „Навчаємося мислити та спілкуватися на заняттях математики” для 5-6 класів

Поурочне планування представлено у вигляді технологічних карт (або опису ходу уроку) і роз’яснень основних завдань кожного заняття, що дозволяє кожному вчителеві варіювати хід уроку з урахуванням власних переконань щодо навчального процесу і особливостей конкретного дитячого колективу. Кожен урок триває 2 академічних години і проводиться 1 раз на тиждень.

В поясненні до уроку наводиться основна мета, завдання або декілька цілей заняття, а також  вказано відповідний тип компетентності, який планується формувати на уроках. При створенні уроків використовуються соціоігрові методики, які дозволяють вирішувати багато завдань і зафіксувати всі, без винятку, цілі практично неможливо, кожна дитина і учитель вийдуть зі своїми набутками, тому вказано лише напрямки набуття різних компетентностей.

В основі проведення авторської програми гуртка є ефективне спілкування між всіма учасниками навчально-виховного процесу і поурочне планування лише відбиває задум уроку, уявлення автора про таке спілкування на базі математичних понять, визначень, операцій, задач тощо. Ви можете додавати власне уявлення про подані теми, залишаючи місце для творчості не лише своєї, а й дитячої.

Інші матеріали спецкурсу:

Зміст програми «Навчаємося мислити та спілкувати на уроках математики» для 5-6 класів

Прогнозований результат навчання за программою «Навчаємося мислити та спілкувати на уроках математики» для 5-6 класів

 Деякі відомості з теорії або що треба з’ясувати учителю, який збирається працювати за спецкурсом «Навчаємося мислити та спілкуватися на уроках математики»

Інтерактивні вправи для початку уроку

Что было бы на Земле, если бы не было математики?

Урок розвитку математичного мовлення „Елементи системного підходу в мисленні”

Технологічна карта (або опис ходу уроку) містить інструкції проведення тих, чи інших інтерактивних вправ, завдання до них, тривалість кожної вправи або частини заняття і реквізит, що використовується у певній вправі. Але пам’ятайте, що урок не є ритуалом, а подане планування не є технологією, якої треба сліпо дотримуватися. Завжди пам’ятаючи про звичайну учительську і надзвичайну дитячу винахідливість

  1. Математика як частина культури людства (2 години).

Перше заняття спецкурсу спрямоване на усвідомлення ролі математики як науки, її впливу на розвиток культури людства. Важливим аспектом є усвідомлення предмету вивчення математики, застосування математичних моделей, зв’язок з іншими науками.

Окрема увага приділяється усвідомленню цілей вивчення математики у школі. Учні мають можливість співвіднести глобальні знання про математику і особисті уявлення про цю науку, в результаті зробити власні висновки щодо мети навчання математики у школі, що відноситься до формування навчальної компетентності, яка є ключовою.

Технологічна карта уроку

Хід уроку Форма роботи Завдання Примітки
1. Розминка ۞«Вільне письмо»

(індивідуальна робота)

۞  Інструкція: Уявіть, що ви читаєте цікаву книгу і там раптово зустрілося слово «математика». Що ви відчуваєте? Які асоціації з’являються у вас?  Запишіть все, що приходить в голову з цього приводу, навіть якщо цей текст не буде правильним, з вашої точки зору, логічним, послідовним. Важливо, що писати треба не зупиняючись до того моменту, поки вчитель не скаже закінчити.

Виконання завдання триває 2 хв., після виконання — обговорення. Діти, за бажанням, читають тексти. Обговорюється мета такої вправи.

Результат вправи:  актуалізувати наявний в учнів асоціативний ряд з поняттям «математика». Обговорення теми заняття.

Час: загальний для вправи — 15 хв. Для вільного письма — 5 хв.

Реквізит: листочки для запису тексту.

2. Основна частина ۞“Синтез думок”

(групова робота, групи по 4 – 6 учнів)

 

На ватманах зафіксувати основні напрямки обговорення:

—           Математика як частина загальнолюдської культури;

—           Математика як наука;

—           Математика як шкільний предмет;

—           Результати вивчення математики.

На кожному ватмані учні фіксують розуміння вказаних аспектів, доповнюючи думки інших груп, оскільки ватмани передають по колу, обмінюючись з іншими групами.

Обговорення результатів роботи як презентація отриманих ватманів, які містять синтез думок всього колективу з даного питання.

Важливо після закінчення вправи запитати учнів про почуття, які виникли в них під час виконання вправи.

Час: групова робота 30 хв., презентація 30 хв.

Реквізит: 4 ватмани або по кількості актуальних питань (якщо ваші діти знайдуть ще актуальні питання, окрім заданих), маркери по кількості груп (різних кольорів для більш вдалої презентації результатів роботи)

3. Заключна частина ۞«Незакінчене речення»

(в загальному колі)

Інструкція:

Кожен учасник заняття, в тому числі і вчитель, закінчує речення «Я ..(ім’я учасника).. Сьогодні дізнався, що …».

Час:

10 хв.

Домашнє завдання скласти твір-фантазію «Що було б в світі, якщо не було б математики»

подпишись