Продовжуємо друкувати розділи книги «Математика – дистанційно. Створення дистанційних курсів. Тьюторство» (автор Руденко О.В.), яка вийшла у видавництві Шкільний світ у 2010 році. Детальніше про книгу 

Методика проведення чат- занять (Хуторский А.В.)

На такі заняття виносяться заздалегідь заплановані теми та проблеми, які вимагають оперативної взаємодії слухачів та викладача. Викладач повинен змоделювати таке заняття та скласти щохвилинний план. Потім готуються та розсилаються необхідні для підготовки до заняття матеріали, що включають проблеми, питання, завдання. Чим більш відкритими будуть попередні завдання, тим більш різноманітними та цікавими стануть дискусії під час чату.

Для підсумків чат-занять треба заздалегідь продумати форму рефлексії виконаної діяльності.

Послідовність дій викладача при розробці чату має такий вигляд.
 1. Сформулюйте тему чату.
 2. Запишіть основну проблему або завдання чат-заняття.
 3. Яка головна мета заняття?
 4. Педагогічні завдання заняття.
 5. Проведіть попередній аналіз технічних, географічних соціальних та інших характеристик учасників чату, маючи на увазі:
 • доступ до місця, де буде проведено чат;
 • технічну підготовленість та досвід студентів;
 • різницю у часових поясах;
 • тривалість очної роботи.
 1. Виберіть оптимальний час для проведення чату.
 2. Визначте оптимальну кількість студентів, що будуть приймати участь в одному занятті, критерії їх вибору.
 3. Виберіть оптимальну форму проведення чату у відповідності з поставленими метою та задачами (рольова або ділова гра, круглий стіл, захист творчих робіт, семінар, інше).
 4. Визначте основні види діяльності студентів у відповідності до визначеної форми проведення (виступ ведучого, обговорення проблеми, «мозговий штурм», діяльність питання-відповідь, ігрові завдання та інше).
 5. Визначте етапи заняття: початок, кульмінація, завершення, розподіліть час на кожний етап, складіть розклад заняття та повідомте про нього учасників.
 6. Складіть письмові фрагменти для проведення чату у вигляді назв етапів, окремих фраз, суджень, які можна буде оперативно вставляти у текстове вікно впродовж заняття. Це може бути: привітання, вступне слово; активізуючи діяльність студента фрази; фрази, що заохочують судження студентів; стимулюючі питання; короткі проблемні завдання студентам під час чату.
 7. Сформулюйте можливі організаційні проблеми, що можуть з’явитися під час чату, та можливі шляхи їх усунення.
 8. Визначте технічні проблеми та знайдіть засоби їх розв’язання.
 9. Визначте форму виразу рефлексивної діяльності студентів, наведіть орієнтовний алгоритм їх рефлексивної діяльності.
 10. Сформулюйте конкретні можливі результати заняття по відношенню до учасників чату.
 11. Складіть докладні рекомендації студентам для участі у чаті та надішліть їм.
 12. Зробіть копію тексту чат-заняття для подальшого аналізу. При технічних проблемах треба рекомендувати студентам робити повторний вхід, при зникненні зв’язки – надсилати усім, хто вийшов до кінця чату, копії тексту заняття.
Після проведення чату кожному учаснику по електронній пошті надсилається анкета для аналізу своєї роботи під час заняття:
 • ваші досягнення і результати при вивченні даної теми;
 • ваші труднощі при вивченні даної теми;
 • чи отримали ви задоволення під час занять і чому;
 • які почуття ви відчували при спілкуванні з викладачем та іншими учасниками?
 • які у вам виникли запитання з теми заняття?
Очікувані результати чат-заняття:
 1. розв’язання декількома засобами завдання;
 2. відповіді на питання, що виникли під час навчання;
 3. аналіз припущених помилок.