Продовжуємо друкувати розділи книги «Математика – дистанційно. Створення дистанційних курсів. Тьюторство» (автор Руденко О.В.), яка вийшла у видавництві Шкільний світ у 2010 році. Детальніше про книгу 

Електронна пошта

E-mail — найпоширеніша послуга мережі Internet. Забезпечує обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Інтернет. Електронна пошта є найдешевшим і доступним Інтернет-сервісом. Повідомлення, передане електронною поштою, досягає адресата протягом кількох хвилин, тоді як звичайний лист він одержує через кілька днів, а то й тижнів.

Поштові сервери одержують повідомлення від клієнтів і пересилають їх по ланцюжку до поштових серверів адресатів, де ці повідомлення накопичуються. При встановленні сполучення між адресатом і його поштовим сервером за командою відбувається передача повідомлень, що надійшли на комп’ютер адресата. Серед клієнтських поштових програм можна виділити The Bat, Microsoft Outlook та інші.

Дидактичні властивості електронної пошти:
 • передача повідомлень або текстів (файлів) одночасно великій кількості абонентів;
 • можливість створювати списки розсилки, адресні книги, які зберігаються в комп’ютері у зручному вигляді;
 • можливість передавання схем, ілюстрацій, програм, архівів, відео- та аудіофайлів тощо.
 • не треба переписувати (передруковувати) копії для розсилання;
 • асинхронний обмін інформацією з партнерами;
 • зберігання інформації протягом як завгодно тривалого часу до запиту;
 • одержання автоматичного повідомлення про те, що інформація прочитана або повернута (не дійшла до адресата);
 • підготовка й редагування текстів;
 • завантаження інформації з мережі на запам’ятовуючі пристрої та носії інформації (і навпаки);
 • друк текстів на принтері для розсилання й подальшого обговорення;
 • демонстрація текстів, графічної інформації на екрані дисплея, що дозволяє групову участь в обговоренні й інтерпретації інформації;
 • підключення до будь-яких електронних банків і баз даних для одержання необхідної інформації.

 Сервіс Мail Lists

Списки розсилки – створено на підставі протоколу електронної пошти. Підписавшись (безкоштовно) на списки розсилки, можна регулярно одержувати електронною поштою повідомлення по певних темах (науково-технічні й економічні огляди, презентація нових програмних та апаратних засобів і т. д.).

Дидактичні властивості списків розсилки:
 • передача повідомлень або текстів (файлів) одночасно великій кількості абонентів;
 • можливість створювати списки розсилки, адресні книги, які зберігаються в комп’ютері у зручному вигляді;
 • можливість передавання схем, ілюстрацій, програм, архівів, відео- та аудіофайлів тощо.
 • не треба переписувати (передруковувати) копії для розсилання;
 • асинхронний обмін інформацією з партнерами;
 • зберігання інформації протягом як завгодно тривалого часу до запиту;
 • завантаження інформації з мережі на запам’ятовуючі пристрої та носії інформації (і назад);
 • друк текстів на принтері для розсилання й подальшого обговорення.

 Електронні дошки оголошень ( BBS).

Дидактичні властивості електронної дошки оголошень:
 • можливість розміщення й зберігання свого повідомлення на дошці оголошень без точної вказівки адресата (усі-всім);
 • можливість пошуку необхідної інформації і можливість контакту із її власником;
 • можливість пошуку партнера для спільної роботи;
 • можливість друку на принтері необхідної інформації.

 Телеконференції

Цей термін має велике поширення і включає аудіоконференції, комп’ютерні конференції та відеокоференції. Аудіо- та відеоконференції — синхронні, комп’ютерні кон­ференції — асинхронні.

Щодо комп’ютерних конференцій, то існує багато форм, де раніше використовували обмін текстовими повідомленнями, а зараз можна застосовувати синхронний зв’язок з передачею графіки, слайдів і зв’язувати з аудіоконференцією.

 Сервіс Usenet (групи новин або телеконференції).

Забезпечує обмін інформацією (повідомлення, статті) між тими, хто підписаний на список. Це щось на зразок електронної дошки оголошень, на яку будь-який бажаючий може помістити своє повідомлення, і воно стає доступним для всіх інших. Новини поділяються за темами, на які можна оформити підписку і періодично одержувати всі повідомлення, що проходять за обраною темою. Для реалізації цього сервісу існують клієнтські програми, наприклад, Microsoft Internet News.

Дидактичні властивості:
 • передача інформації (текстової, графічної, звукової) через систему телеконференцій безпосередньо на комп’ютер будь-якому користувачеві, що є абонентом мережі, у якій розміщується дана конференція;
 • прийом інформації (текстової, графічної, звукової) від будь-якого партнера — учасника конференції;
 • підготовка, редагування текстів, графічного матеріалу;
 • обробка й зберігання текстів, графіки;
 • друк текстів на принтері для наступного розсилання й роботи;
 • забезпечення (при необхідності) синхронної й асинхронної комунікації, що дозволяє учасникам конференції переслати свою інформацію в систему в зручний для нього час й у такий же спосіб одержувати інформацію від інших учасників. Всі повідомлення в цих випадках нумеруються, систематизуються по типах, що полегшує доступ до них. Розгалужена система асинхронного зв’язку дозволяє створювати додаткові підтеми в рамках тієї ж конференції. Учасники ж одержують можливість добре подумати, перш ніж відправляти своє повідомлення.

До конференції можуть підключатися інші абоненти мережі, якщо така можливість передбачається, і спостерігати за ходом обговорення.

 Сервіс IRC (Internet Relay Chat).

Забезпечує проведення телеконференцій у режимі реального часу (on-line). Переваги: можна поговорити на цікаву тему або швидко одержати консультацію. На відміну від системи телеконференцій, у якій спілкування між учасниками обговорення теми відкрито для всього світу, в системі IRC беруть участь, як правило, лише кілька чоловік. Іноді службу IRC називають чат-конференціями, або просто чатом. Цей сервіс стане у пригоді при проведення групових консультацій і нарад з віддаленими філіалами організації.

 Сервіс WWW (World Wide Web — всесвітня інформаційна павутина).

WWW — це єдиний інформаційний простір, який складається із сотень мільйонів взаємозв’язаних гіпертекстових електронних документів, що зберігаються на Web-серверах. Окремі документи всесвітньої павутини називаються Web-сторінками. Групи тематично об’єднаних Web-сторінок утворюють Web-вузол (або Web-сайт, або просто сайт). Web-сторінка — це текстовий файл, що містить опис зображення мультимедійного документа на мові гіпертекстової розмітки — HTML (Hyper-Text Markup Language). Сторінка може містити не тільки текст, а й графічні, звукові та відеооб’єкти.

Найзручнішою ознакою Web-сторінок є гіпертекстові посилання. З будь-яким фрагментом тексту або, наприклад, із малюнком, можна пов’язати інший Web-документ, тобто встановити гіперпосилання. У цьому разі під час клацання лівою клавішею миші на тексті або рисунку, що є гіперпосиланням, відправляється запит на доставку нового документа. Цей документ, у свою чергу, також може мати гіперпосилання на інші документи. Таким чином сукупність величезного числа гіпертекстових електронних документів, які зберігаються в серверах WWW, утворює своєрідний гіперпростір документів, між якими можливе переміщення. Перегляд Web-сторінок і переміщення через посилання користувачі здійснюють за допомогою програм браузерів (від слова „to browse” — переглядати).

Дидактичні властивості Web-сторінок
 • можливість розміщення й зберігання інформації (текстова, графічна, аудіо-, відео-) на сайті без точної вказівки адресата (усі-всім);
 • можливість пошуку необхідної інформації і можливість контакту із її власником;
 • можливість пошуку партнера для спільної роботи;
 • обробка й зберігання текстів, графіки;
 • друк текстів на принтері для наступного розсилання й роботи;
 • передача повідомлень або текстів (файлів) одночасно великій кількості абонентів;
 • можливість передавання схем, ілюстрацій, програм, архівів, відео- та аудіофайлів тощо.
 • асинхронний обмін інформацією з партнерами;
 • зберігання інформації протягом як завгодно тривалого часу до запиту;
 • завантаження інформації з мережі на запам’ятовуючі пристрої та носії інформації (і навпаки);
 • демонстрація текстів, графічної інформації на екрані дисплея, що дозволяє групову участь в обговоренні й інтерпретації інформації;
 • підключення до будь-яких електронних банків і баз даних для одержання необхідної інформації.

Форум

За допомогою форуму в дистанційному навчанні можуть обговорюватися проблемні питання дистанційного курсу з метою перевірки засвоєння навчального матеріалу. Інформація про особливості проведення форуму з відповідного дистанційного курсу розміщується сайті чи надсилається кожному студенту особисто електронною поштою заздалегідь. Форум відноситься до взаємодії відстроченої у часі, тобто учасники форуму можуть знайомитися з матеріалами форуму у зручний для себе час, не орієнтуючись на інших учасників курсу.

Порядок проведення форуму можна поділити на декілька кроків. На першому кроці викладач розміщує на форумі проблемне питання з теми, що вивчається. На другому етапі до обговорення підключаються учасники курсу, розміщуючи особисті відповіді на питання у межах визначеного часу на опрацювання проблемного питання. Третій етап передбачає обговорення вже відповідей слухачів, що створює полі логічність спілкування в форматі форуму. Завершальний етап передбачає підбиття підсумків форуму з оприлюдненням результатів, ці результати можуть також обговорюватися. Головне завдання форуму поглиблення знань з проблемного питання.

Чат

ЧАТ з теми дистанційного курсу є інтерактивною формою поточного контролю знань слухачів дистанційної форми навчання і проводиться з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу. Проводиться після вивчення найбільш складних тем і питань дистанційного курсу; виявлення недоліків у знаннях і вміннях та визначення заходів щодо їх усунення. На відміну від форуму передбачає одночасне перебування в мережі всіх учасників дистанційного курсу. Звичайна тривалість до 2 годин, більше часу знизить ефективність цієї ІТ можливості.

Порядок проведення чату зазвичай такий. Слухачі отримують інформацію про час та тематику чату заздалегідь, досить часто для цього використовують електронну пошту. Окрім мети чату слухачі можуть отримувати контрольні питання та теоретичну інформацію для обговорення. Одночасне перебування у чаті всіх учасників курсу, включаючи викладача, дозволяє скорегувати різні точки зору, відповіді на актуальні питання, зрозуміти рівень засвоєння матеріалу в цілому групою та окремими учасниками. Складність полягає у тому, що велика кількість учасників може створити сумбурність обговорення. Саме тому так важливо підготувати учасників до чату і визначити контрольні питання задля усунення зайвих перемов. Важливо домовитися щодо обсягу повідомлень для дорослих це до 300 символів, для підлітків знизити кількість символів. Для чату важливо підбиття підсумків, які треба оприлюднити наприкінці чату або через невеликий обсяг часу.

В цілому завдання чату не тільки перевірити розуміння та засвоєння матеріалу, а й акцентувати увагу на складних питаннях. У процесі обговорення складних питань слухачі краще засвоюють інформацію. Такий підхід забезпечує інтерактивність дистанційного спілкування.