Порівняно недавно, не більше ніж півстоліття тому, використання комп’ютерів для освіти було дивиною – занадто дорого і досить низька ефективність через недосконалість технічних засобів. Проте технологічні можливості швидко розвиваються і сьогодні такі судження здаються трохи смішними. На разі практично кожна школа має вихід в Інтернет та обладнана, принаймні, одним комп’ютерним класом, більшість учнів мають комп’ютер вдома і вихід у всесвітню мережу, наявність цих технічних умов дозволяє говорити про поширення дистанційного навчання.

Завдяки саме технічному прогресу став можливий широкий доступ до інформації, а це вимагає від освіти відкритості. Відкритість освіти стала вимогою часу і саме тому на сучасному етапі розвитку освіти у всьому світі головними тенденціями є відкритість і доступність. Ідея відкритості лежить в основі розуміння того, що знання всього світу є благом суспільним і має належати всім людям. Відкрита освіта – це всесвітній рух, який поєднує в собі традицію обміну добрими ідеями і співпрацю між всіма бажаючими. У своїй передмові до першої Всесвітньої Доповіді ЮНЕСКО Towards Knowledge Societies, Президент Коїтіро Мацуура написав: «Суспільства, які опираються на знаннях будуть повинні ними ділитися щоб зберегти свою людську природу».

Цей рух є побудований на переконанні, що кожен повинен мати можливість вільно використовувати, адаптувати до своїх потреб, поліпшувати та без обмежень поширювати освітні ресурси, щоб зробити освіту доступнішою та більш ефективною. Другою підставою для відкритої освіти є суто економічні розрахунки прибутків та видатків від інвестицій в один повторювальний і безперервний, що стосується кожного громадянина процес, яким є освіта. Інструментом заохочення відкритої освіти є рух відкритих освітніх ресурсів.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє реалізувати вказані освітні тенденції і в Україні. Останні тенденції української освіти – це інновації, прогрес та зміни. Однією з можливостей створення збагаченого відкритістю освітнього середовища це, як вже зазначалося, створення відкритих інформаційних ресурсів.

Відкриті освітні ресурси (англ. Open Educational Resources, OER) визначаються як матеріали, які є доступними в Інтернеті (без контролю доступу), опубліковані одночасно із правом подальшого використання (для цього рекомендується використовувати так звані безкоштовна ліцензії) і найчастіше розвинутих у відкритій формі. Ресурси можуть бути у вигляді підручників, онлайн-курсів, тестів, мультимедій, програмного забезпечення та інших інструментів, які можуть бути використані в процесі викладання і навчання. Загально кажучи, це можуть бути дидактичні матеріали, розроблені для потреб навчальної підготовки або будь-який інший ресурс, який може бути використаний у процесі навчання. Відкрита модель публікації забезпечує ефективне і широке поширення знань, відкриття його для повторного використання, оновлення та адаптації для потреб своїх користувачів.

Розвиток відкритих освітніх ресурсів та їх використання приносить позитивні результати в декількох аспектах :

  1. надання можливості універсального і вільного доступу до змісту з високою якістю.

Завдяки прозорості ресурсів і можливості оцінювання та громадського обговорення, вчителі та учні мають шанс отримати вибіркову інформацію (у тому числі надану найкращими університетами світу).

  2. зниження питомих витрат на освіту.

Завдяки цифровій формі не вимагають від користувачів додаткових витрат за використання чи доступ (за винятком фізичних носіїв).

  3. значне скорочення час опрацювання освітніх програм та сприяння оновленню вже існуючих.

Вони також компенсують дефіцити в навичках, пов’язані із розвитком передових ресурсів (наприклад, моделюванням, відтворенням досвіду, навчальними іграми).

  4. сприяння багатоканальному переказу.

Через свою мультимедійність залучаються різні канали сприйняття, впливаючи на якість навчального процесу. Завдяки цьому процес навчання може бути також більш цікавим для учнів.

  5. заохочення комунікації між авторами чи вчителями і співпрацю між споживачами та авторами.

Автори можуть краще і швидше реагувати на освітні потреби одержувачів.

  6. надання прекрасного інструмента для осіб, які самостійно вчаться протягом усього життя.

Відкриті освітні ресурси підтримують культуру спільного навчання, творення, обміну і співпраці. Кейптаунська Декларація (2008), один із ключових документів, що окреслює цілі та методи руху для побудови і розвитку відкритих освітніх ресурсів .

Відкритість освіти вимагає залучення новітніх технологій до навчального процесу. Використання нових технічних засобів та можливостей породжує нові технології навчання, а саме дистанційні.

автор публикации: Руденко О.В., учитель математики