Продовжуємо статі на тему методики організації інтерактивної взаємодії на уроках. Поговоримо про роботу у малих групах. Робота в малих групах (до 6 осіб) сприятиме набуттю навичок спілкування та співпраці. Організація такої форми роботи на уроці чи в межах тренінгів вимагає певних навичок від ведучого та учасників.

Так, якщо ви берете участь у роботі малої групи необхідно знати наступне. Після того як ведучий об’єднав у малі групи і ви отримали завдання, ваша група за короткий час (3—5 хв.) має ви­конати це завдання й представити резуль­тати роботи своєї групи. У разі якщо ви і є ведучий, то цю інформацію необхідно донести до учасників.

Пропонуємо правила, які допоможуть організувати роботу в малих групах:

 1. Швидко розподіліть ролі в групі.
 2. Оберіть головуючого, посередника, сек­ретаря, доповідача.
 3. Намагайтеся спробувати себе у різних ролях.

Тепер про обов’язки учасників групової роботи.

Головуючий (спікер):

 • зачитує завдання групи;
 • організовує порядок виконання;
 • пропонує учасникам групи вис­ловитися по черзі;
 • заохочує групу до роботи;.
 • підбиває підсумки роботи;
 • за згодою групи визначає допові­дача.

Секретар:

 • коротко й розбірливо веде записи результатів роботи своєї групи;
 • як член групи він має бути готовим висловити думку групи під час підбиття підсумків або допомогти до­повідачеві.

Посередник:

 •  стежить за часом;
 • заохочує групу до роботи.

Доповідач:

 • чітко висловлює думку, якої дійшла група;
 • доповідає про результати роботи групи.

ВАЖЛИВО!

 • Починайте висловлюватися спершу за бажанням, а потім — по черзі.
 • Дотримуйтеся правил активного слу­хання. Головне — не переривайте один одного.
 • Обговорюйте ідеї, а не учасників, які вис­ловили цю ідею.
 • Утримуйтесь від оцінок та образ учас­ників групи.
 • Намагайтеся дійти спільної думки, хоча подеколи у когось з членів групи може бути особлива думка. Пам’ятайте: вона має право на існування.
Другие статьи по теме:

ЯК ПРАЦЮВАТИ В ПАРАХ

Інтерактивні вправи для початку уроку

Тренинги как форма обучения. Особенности и возможности применения в школьной практике