Нажаль, в педагогічних університетах не вчать на репетиторів, думаю немає і спеціалізації "індивідуальне навчання" з різних предметів. Тому навчатися прийдеться самостійно, методи навчання педагогічному консультуванню можуть бути такими:
 1. Майстер-класи з розвитку навичок педагогічного консультування.
 2. Курси підвищення кваліфікації, що проводяться з метою отримання диплому чи сертифікату.
 3. Вивчення літератури.
 4. Власний досвід індивідуального викладання.
 5. Безпосереднє спостереження за роботою інших репетиторів.
 6. Самоосвіта.
 7. Проходження дистанційних курсів.
 8. Використання відеозаписів.
 9. Особистий досвід педагогічного консультування (коли ви зверталися до інших репетиторів як замовник).

Можна уявити і інші способи навчання, але наразі доступні (окрім різних способів самоосвіти та експериментів з власним досвідом) майстер-класи та тренінги присвячені розвитку навичок педагогічного консультування або професійних тренінгів для репетиторів. Треба розуміти, що існують наразі існують різні тренингіи для репетиторів. Перший тип — це педагогічно-методичні напрямок, а другий — бізнес напрямок. Сьогодні про педагогіко-методичні вміння та навички.

Так педагогічно-методичні майстер-класи або тренінги мають на меті наступне:

 • Визначити наявні потреби у навчанні, що стосується педагогічного консультування та репетиторської діяльності.
 • Дослідити використання певних професійних навичок в теорії та на практиці.
 • Обговорити з колегами використання цих навичок в професійній діяльності.

В якості елементів тренінгів педагогічного консультування виступають: теоретична інформація, самодослідження, схема навичок, тренінг мікронавичок, розмірковування над виконаною роботою, співставлення практики з теорією, можливості використання в реальному житті та продовження професійного розвитку та навчання.

Елементи досить традиційні для професійних тренінгів, але важливо, що ведучій мав неабиякий досвід і, бажано успішний, у веденні репетиторської діяльності. Оскільки, як вже зазначалося, репетиторська діяльність не є поважною і розробленою у педагогічній та психологічній літературі, наразі робляться лише перші кроки у аналізі та структуризації цього виду педагогічної діяльності. Саме тому особистий досвід ведучого та учасників тренінгу є важливою складовою успішності такого виду навчання.

Особливо хотілось би відмітити такі професійні навички:

 1. Слухання.
 2. Експрес-діагностики наявної ситуації.
 3. Рефлексії почуттів та змісту.
 4. Початку та завершення стосунків з замовником.
 5. Контролювання часу.
 6. Надання інформації.
 7. Надання психологічної підтримки.

Ці аспекти необхідно проробляти та відпрацьовувати у вигляді інтерактивних вправ. Оскільки оволодіння дорослими цього змісту, може відбуватися лише у активній манері.

Навички слухання є важливою складовою професій типу «людина-людина», від уміння слухати співрозмовника залежить розуміння істинних мотивів звернення до репетитора і вироблення спільної з замовником стратегії подальших стосунків.

Вміння експрес-діагностики дозволяє об’єктивно оцінити майбутнього учня і його можливості, що також вплине на розробку подальших дій і взаємин.

Рефлексія почуттів дозволяє адекватно сприймати емоційний світ співрозмовника, будувати з ним довірливі стосунки, створювати плідне підґрунтя для навчального процесу. Рефлексія змісту необхідна для детального засвоєння більшої частини інформації, що надається під час індивідуальних занять.

Початок і завершення стосунків з замовником є важливим питання для індивідуального викладача, розуміння того, що всі люди приходять та йдуть від вас, має бути усвідомленим. Оскільки потрапляння в психологічну залежність є однією з пасток репетитора.

Контролювання часом є навичкою управління власним часом. Для ефективного ведення будь-якого бізнесу час має працювати на вас, а не підкорювати і знищувати.

Надання інформації з одного боку належить до галузі методики викладання предмету і певні аспекти можна висвітлювати, коли в групі є профільні спеціалісти, але здебільшого викладачі мають особливість говорити багато і здебільшого в пусту, тобто інформація подається так, що не сприймається учнем. І тут згадуєш образу педагогів «Я ж йому все розповів, так багато, а він все одно нічого не знає…».

Особливим для педагогічного консультування є надання психологічної підтримки учневі. У звичайній ситуації навчання педагог може нехтувати цим професійним обов’язком, але репетиторові інколи платять гроші саме за це. Надання психологічної підтримки є спеціальним професійним навиком, який вимагає опрацювання.

За умови, якщо всі наведені навички є в арсеналі репетитора він може ефективно і продуктивно працювати і не страхатися професійного вигоряння.